Contacteer onsDe velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

ARTEMIDE BENELUX 
A DIVISION OF HORAS SA/NV
Beemdstraat 25 - B-1601 Ruisbroek
RPM 0405 911 445
T +32 2 334 84 50 - F +32 2 378 12 17
artemide.benelux@horas.be


ARTEMIDE EXPERIENCE CENTER AMSTERDAM
Showroom voor professionals, enkel op afspraak
Hobbemakade 89 - 1071 XR Amsterdam
T +32 2 334 84 50
artemide.amsterdam@artemide.nl

Sluiten

PRIVACY

Vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens

1. Vrij bezoek van de website

Het staat u vrij om onze websites te bezoeken, om inlichtingen over onze producten en onze diensten in te winnen, om kennis te nemen van onze laatste nieuwigheden of nieuwe diensten zonder ons daarbij gegevens van persoonlijke aard te moeten verstrekken. Als u ervoor kiest ons die gegevens mee te delen, zullen wij die vertrouwelijk behandelen, conform de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de gegevens van persoonlijke aard.

2. Verwerking

Onder gegevensverwerking verstaan wij elke verrichting of ieder geheel van verrichtingen dat op geautomatiseerde wijze op gegevens van persoonlijke aard toegepast wordt, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van de gegevens, het registreren, het wijzigen, het wissen, het inkijken, het meedelen door transmissie en het wissen of vernietigen van gegevens van persoonlijke aard. De vertrouwelijke behandeling wordt gewaarborgd conform de nationale en internationale voorschriften waaronder de

Belgische wet van 8 december 1992, betreffende de bescherming van de privacy in het kader van de behandeling van persoonlijke gegevens (BS, 18 maart 1993), die gewijzigd werd door de wet van 11 december 1998 (BS, 3 februari 1999).

3. Doeleinden

Als u ons uw persoonlijke gegevens meedeelt, nemen wij deze in onze bestanden op en maken we er gebruik van:

• om u op de hoogte te brengen van nieuwe bijzonderheden, diensten en producten van Artemide Benelux of van de Artemide-dealers. 

• voor direct-marketinginitiatieven waarbij informatie wordt verstrekt of promoties bekendgemaakt rond de producten en de diensten van Artemide Benelux of de Artemide-dealers.

4. Toestemming

Door ons uw persoonlijke gegevens mee te delen, geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming omdeze informatie te gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden.

5. Uw rechten

5.1. Informatie

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Artemide Benelux,Beemdstraat 25 te 1601 Ruisbroek. Alle vragen met betrekking tot de registratie van uw gegevenskan u per post ter attentie van de Bestandsbeheerder naar hetzelfde adres richten.

5.2. Inzage en wijziging

Door middel van een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag gericht aan Artemide Benelux, Bestandsbeheerder, Beemdstraat 25 te 1601 Ruisbroek, kan iedere persoon die zijn identiteit aantoont, gratis de schriftelijke mededeling van de persoonlijke gegevens met betrekking tot zijn persoon verkrijgen of, zo nodig, de verbetering van de foutieve, onvolledige of niet relevante gegevens. Uw gegevens zullen ten laatste dertig werkdagen na ontvangst van uw aanvraag meegedeeld worden.